Řešení souladu firemních procesů s požadavky dalších standardů (environmentální management, automobilový průmysl, bezpečnost práce)

Kurz na míru

Základní info

Provádíme harmonizaci vztahu systému řízení a fungování společnosti k životnímu prostředí tak, aby byly splněny požadavky platných norem v environmentální oblasti (EMS dle ČSN ISO 14001 - systém environmentálního managementu). Požadavkům dalších norem, např. v oblasti bezpečnosti práce (BS 18001), přizpůsobujeme stávající systém řízení. Tyto systémy integrujeme do stávajícího nebo budovaného systému managementu jakosti. Na základě konkrétní situace připravíme nezbytná opatření a upravíme veškeré potřebné dokumenty.
Soulad s požadavky příslušných dalších norem je ověřován mezinárodními certifikáty.

Řešení souladu firemních procesů s požadavky dalších standardů (environmentální management, automobilový průmysl, bezpečnost práce)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.