REKVALIFIKAČNÍ KURZ LEKTOR/ LEKTORKA (číslo akreditace 18558/09/-24/917)

Kurz na míru

Základní info

Cílová skupina:    Odborní pracovníci vzdělávání dospělých, lektoři firemního vzdělávání, poradci, učitelé a všichni, kdo

                            se chtějí kvalifikovat nebo rekvalifikovat, aby mohli učit dospělé a potřebují si doplnit potřebné znalosti

                            a dovednosti.

Rozsah:                100 hodin prezenčního studia + závěrečná zkouška písemná a ústní v rozsahu 7 hodin

Obsah:                 Lektorské dovednosti (osobnost lektora, metodika a didaktika lektorské práce); Prezentační dovednosti

                            lektora; Komunikace a asertivita; Kreativní techniky práce se skupinami; Práce s obtížnými situacemi

                            a lidmi; Příprava a vedení workshopu; Trenérské dovednosti; Psychologie osobnosti; Psychologická

                            příprava lektora; Praktický výcvik – závěrečný workshop: realizace vzdělávací akce

Profil absolventa:

§         Po ukončení rekvalifikačního kurzu je absolvent schopen samostatně vykonávat funkci lektora/školitele                 vzdělávacích kurzů.

§         Absolvent má základy pedagogických, psychologických a prezentačních dovedností.

§         Má vědomosti o procesu vzdělávání, jeho jednotlivých fázích, včetně specifik        vzdělávání dospělých.

§         Je schopen prezentovat a používat adekvátní výukové metody.

§         Umí používat moderní didaktické metody výuky.

§         Uplatňuje aktivizující, motivační výukové metody.

§         Dokáže připravit školicí modul, realizovat ho a vyhodnotit účinnost.

§         Umí projektovat a vytvářet vzdělávací programy sestavené z jednotlivých modulů.

 

Klíčová slova: lektorské dovednosti, metodika, didaktika, prezentační dovednosti, komunikace, asertivita, práce se skupinou, workshop, trenérské dovednosti, psychologie osobnosti, psychologická příprava lektora, vzdělávací akce, pedagogika, výukové metody

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ LEKTOR/ LEKTORKA (číslo akreditace 18558/09/-24/917)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.