Rekvalifikační kurz "F" - Asistent služeb zaměstnanosti

Kurz na míru

Základní info

Specifická cyklická rekvalifikace určená pro nezaměstnané absolventy středních škol s maturitou a vyšších škol, se sociálním cítěním, organizačními schopnostmi a pedagogickými předpoklady, kteří mají zájem podnikat v oblasti sociálních služeb, popř. pracovat ve státní správě v oborech se sociální tématikou.

Cíl kurzu
Proškolit zájemce v sociálních dovednostech a jejich ověření.
Praktickým výcvikem získat dovednosti pro práci asistenta služeb zaměstnanosti.
Proškolit účastníky kurzu v činnostech, které souvisí s pedagogickým vedením a řízením vzdělávacího střediska a s orientací na trhu práce.

Délka kurzu
2 semestry (4 x 2-denní konzultace) - 10 měsíců

Výstup
Akreditované Osvědčení MŠMT ČR s celostátní platností o absolvování kurzu s názvem "Asistent služeb zaměstnanosti" s čj. 28715/02-25/363.

Uplatnění absolventa
Podnikání v živnosti volné. Zaměstnanec státní správy v oblasti sociálních služeb (úřady práce, městské úřady, apod.)

Rekvalifikační kurz "F" - Asistent služeb zaměstnanosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.