Rámcový vzdělávací program pro MŠ (RVP pro MŠ)

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)

Seznámení s RVP pro MŠ a vedení k tvorbě projektu vlastního školního vzdělávacího programu
Začlenění RVP do celkové koncepce našeho vzdělávacího systému
RVP-obsah, struktura
Školní vzdělávací program a jeho propojení s koncepcí školy
Obsah školního vzdělávacího programu
Vlastní aktivity spojené s tvorbou školního vzdělávacího programu
Propojení projektů s Rámcovým vzdělávacím programem MŠ

Cíl vzdělávací akce
Zprostředkovat učitelům zasvěcený vhled do struktury a obsahu přijatého RVP pro MŠ tak, aby získali základní znalosti k implementaci tohoto programu s ohledem na povinnost podle něj organizovat předškolní vzdělávání od školního roku 2002-3. Současně si učitelé mají možnost osvojit postup a základní kroky směřující cíleně k tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu, a to při vlastních tvůrčích činnostech v rámci semináře. Současně dochází rovněž k praktickému propojení formy projektového vyučování právě s RVP.

Rámcový vzdělávací program pro MŠ (RVP pro MŠ)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.