Rámcový vzdělávací program pro MŠ (RVP pro MŠ)

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)

Seznámení s RVP pro MŠ a vedení k tvorbě projektu vlastního školního vzdělávacího programu
Začlenění RVP do celkové koncepce našeho vzdělávacího systému
RVP-obsah, struktura
Školní vzdělávací program a jeho propojení s koncepcí školy
Obsah školního vzdělávacího programu
Vlastní aktivity spojené s tvorbou školního vzdělávacího programu
Propojení projektů s Rámcovým vzdělávacím programem MŠ

Cíl vzdělávací akce
Zprostředkovat učitelům zasvěcený vhled do struktury a obsahu přijatého RVP pro MŠ tak, aby získali základní znalosti k implementaci tohoto programu s ohledem na povinnost podle něj organizovat předškolní vzdělávání od školního roku 2002-3. Současně si učitelé mají možnost osvojit postup a základní kroky směřující cíleně k tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu, a to při vlastních tvůrčích činnostech v rámci semináře. Současně dochází rovněž k praktickému propojení formy projektového vyučování právě s RVP.

Rámcový vzdělávací program pro MŠ (RVP pro MŠ)

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.