Průběžné vzdělávání

Kurz na míru

Základní info

Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí. Jedná se tedy o vzdělávání reagující na přijetí nových právních předpisů, a zejména na novelizace či jiné úpravy platných právních předpisů.

Při každém přijetí nových předpisů nebo úpravě stávajících předpisů připravuje Institut prohlubující, specializační nebo aktualizační kurz dle dané problematiky. Prostřednictvím tohoto typu vzdělávání bude zajištěna aktuálnost znalostí a dovedností úředníků územních samosprávných celků získaných při vstupním vzdělávání a ověřování zvláštní odborné způsobilosti.

Průběžné vzdělávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.