Projekty ve škole a cesta k nim

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
Uplatnění projektů ve výchovně vzdělávacím procesu
Co předchází projektům
Proč pracovat v projektu: důvody, cíle, východiska
Od miniprojektů k projektům celoročním
Typy celoročních projektů
Tvorba projektu - krátkodobého / celoročního
Dokumentace projektu

Cíl vzdělávací akce
Ukázat učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, že lze úspěšně využívat projektové formy ve výchovném a vzdělávacím procesu. Ukázat rovněž, že projektová forma v sobě představuje řadu pozitiv, a to jednak možnosti propojovat dnešní předměty do oblastí (což odpovídá záměru a cílům Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ), dále pak umožňuje, podporuje a rozvíjí přirozeným způsobem osobnostně sociální rozvoj žáků (rozvíjí aktivně komunikaci a kooperaci, týmovou práci). V rámci tohoto semináře si učitelé osvojí nejen teoretická východiska projektového vyučování, ale současně si mohou osvojit praktické postupy a kroky při tvorbě vlastního projektu.Tento vzdělávací projekt je vhodné navazovat na projekt č. 8 - Rámcový vzdělávací program pro ZŠ.

Projekty ve škole a cesta k nim

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.