Příprava logického rámce projektu - základní podmínka pro úspěšné zpracování projektů kofinancovaných EU

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Pracovníkům, kteří se potřebují orientovat v metodice zpracování logického rámce projektu.

Cíle semináře:
Připravit zodpovědné pracovníky na to, aby byli schopni projekty efektivně zpracovávat nebo jejich zpracování řídit. Logický rámec projektu je základní požadavek, který musí splňovat projekty ucházející se o dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie.

Obsah:
Projektový cyklus, zahájení projektu, spoluúčastníci na projektu, analýza vlivu zájmových skupin, strom problémů, analýza rizik projektu, předpoklady úspěšného dokončení projektu, objektivně ověřitelné indikátory, způsoby a prostředky verifikace, použití Logframu, komunikace při vytváření projektu, podávání zpráv, odvolávky, pracovní plán.

Metody:
Výklad + participativní metoda, příprava projektu na základě případové studie. Z důvodů dosažení žádoucí efektivnosti semináře je počet účastníků v jednom kurzu omezen na maximálně 12 osob.

Rozsah semináře: 2 dny

Popis:
Seminář je zaměřen na věcnou problematiku přípravy projektu tj. aby byly ošetřeny zásadní aspekty projektu. První den se zabývá zainteresovanými skupinami a jejich vlivem na projekt a druhý den výstavbou projektu podle logického rámce tj. cíli projektu, jeho riziky, konstrukcí ukazatelů, kterými se úspěšnost projektu měří, zdroji jejich verifikace, rozpočtem, časovým harmonogramem, osobní zodpovědností až po komunikaci se zájmovými subjekty.

Seminář je veden tak, že se během 2 dnů na příkladu připraví vzorový projekt, a ten si s sebou účastníci odnesou. Jako tento vzorový projekt je možno zpracovat i námět některého z účastníků.

Seminář není zaměřen na vyplňování formulářů žádostí o dotace ze Strukturálních fondů EU.

Příprava logického rámce projektu - základní podmínka pro úspěšné zpracování projektů kofinancovaných EU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.