Přednáškový kurs k danému tématu v sídle zájemce se vzorovou dokumentací

Kurz na míru

Základní info

V první části kursu se účastníci seznámí s výkladem jednotlivých ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na novelizaci, zdůrazněny budou body, které mají přímou vazbu na činnost účastníků kursu.

Ve druhé části obdrží účastníci podrobně zpracovanou dokumentaci k postupu při zadávání veřejných zakázek, včetně mnoha vzorových formulářů a příkladů vycházejících z dlouholetých zkušeností (tímto způsobem je předávána část know-how přednášejících).

Rozsah: cca 6 hodin.

Přednáškový kurs k danému tématu v sídle zájemce se vzorovou dokumentací

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.