PRACOVNÍK BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Kurz na míru

Základní info

Člen menšinového etnika s potřebnou kvalifikací ve složkách státní policie, městské policie, armády nebo bezpečnostní agentury dokáže bez podezření z rasistických záměrů zjednat pořádek nejen v řadách svého etnika. Lze očekávat, že existence těchto příkladů přímo ovlivní přetváření hodnotového systému romské menšiny (zejména pak dětí a mládeže), stejně jako korekci hodnotového systému majoritní společnosti a posun ve vzájemném vnímání obou etnik.
Tím přispívá k prevenci a snížení jejich kriminality, dává příklad Roma, který je úspěšný v práci a pozitivně vnímaný i majoritní částí společnosti.
U tohoto typu rekvalifikačních kurzů je opakovaně umísťováno 90 - 100% absolventů. Někteří z nich se hlásí ke studiu na střední policejní škole.

PRACOVNÍK BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.