PRACOVNÍK BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Kurz na míru

Základní info

Člen menšinového etnika s potřebnou kvalifikací ve složkách státní policie, městské policie, armády nebo bezpečnostní agentury dokáže bez podezření z rasistických záměrů zjednat pořádek nejen v řadách svého etnika. Lze očekávat, že existence těchto příkladů přímo ovlivní přetváření hodnotového systému romské menšiny (zejména pak dětí a mládeže), stejně jako korekci hodnotového systému majoritní společnosti a posun ve vzájemném vnímání obou etnik.
Tím přispívá k prevenci a snížení jejich kriminality, dává příklad Roma, který je úspěšný v práci a pozitivně vnímaný i majoritní částí společnosti.
U tohoto typu rekvalifikačních kurzů je opakovaně umísťováno 90 - 100% absolventů. Někteří z nich se hlásí ke studiu na střední policejní škole.

PRACOVNÍK BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.