PRACOVNÍK ADMINISTRATIVY sekretářka / asistentka

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Intenzivní zdokonalovací kurz pro absolventy/ky středních škol, které na uvedeném nebo podobném postu již pracovali/y, a mají zájem o získání nových progresivních poznatků uplatnitelných pro stávající praxi, nebo pro zájemkyně o tuto práci.

Obsah kurzu:
Plánování a organizace vlastní práce, ekonomika firmy, obsluha výpočetní techniky a obchodní korespondence, personální metody práce, komunikativní dovednosti, právní minimum

Předpokládané znalosti:
maturita

Cíle rekvalifikačního kurzu:
Kurz je obsahově zaměřen a určen pro absolventky středních škol, které na postu sekretářky již pracovaly, a mají zájem o získání nových progresivních poznatků uplatnitelných pro stávající praxi, nebo pro zájemkyně o tuto práci. Nová ekonomicko-společenská struktura tržního prostředí staví dřívější sekretářky a asistentky do nové polohy a s ní jsou kladeny nové požadavky na pracovnice na uvedeném postu.

Obsahem kurzu bude zvládnutí jednotlivých probíraných témat dle učebního plánu tak, aby byly absolventky připravené dosažené znalosti a vědomosti plně uplatnit v co nejširším praktickém použití.

Společnost POE EDUCO, spol. s r. o. garantuje všem posluchačům, kteří úspěšně vykonají zkoušku, bezplatný poradenský serv
Posluchači, kteří nesplní požadavky závěrečné zkoušky, ji mohou vykonat následně po absolvování dalšího školení nebo osobních konzultacích pod vedením odborného lektora.

Délka kurzu:
5 dní x 6 hodin x 6 týdnů = 160 hodin

PRACOVNÍK ADMINISTRATIVY sekretářka / asistentka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.