práce s informacemi - Osobní Informační Systém

Kurz na míru

Základní info

Je na vás vyvíjen tlak, abyste rozhodovali i v situacích, které nejsou jednoznačné? Jste zavaleni e-maily, vyhláškami, změnami a ztrácíte kontrolu?

Optimální řešení dnes má vyšší hodnotu než dokonalé řešení zítra

Rozhodný manažer se orientuje v situaci. Má přehled o svých možnostech (a omezeních) a možnostech (a omezeních) svého týmu. Vidí šance trhu a hodnotí je reálně. Nenechává se strhnout iluzemi, jaké by to mohlo být "kdyby". Tím efektivně zhodnocuje zdroje, které má k dispozici (lidé, čas, peníze).

Rozhodný manažer zná informační zdroje, tzn. ví, kde a jak získat spolehlivé, relevantní informace. Je schopen je kvalitně analyzovat. Využívá technik potřebné selekce dat a nevyčerpává se zpracováváním velkého (často zbytečného) množství informací. Informace sestavuje do nových vědomostních celků, je ochoten se stále učit. Rozlišuje mezi daty, informacemi, znalostmi a vědomostmi (vědomost - poznání možných způsobů řešení).

Rozhodný manažer ví, že za něj nikdo a nic nerozhodne. Využívá všechny vhodné systémy jako podporu pro své rozhodnutí. Rozhodný manažer ctí pravidlo, že nelze nerozhodnout a nese plnou odpovědnost za to, že se "rozhodne nerozhodnout". Manažer, který nerozhoduje, ztrácí vliv a podíl na "moci".

Rozhodný manažer umí "prodat" informaci, znalost. Předává ji těm, kteří mohou podpořit jeho rozhodnutí. Vytváří si vhodnou komunikační strategii, která zvyšuje jeho vliv na akceptaci rozhodnutí (návrhu). Vytváří takové podmínky, aby lidé vnímali jeho rozhodnutí jako "své".

Rozhodný manažer se umí "poučit" z minulých rozhodnutí. Zbytečně se "neubíjí" tím, co bylo a mohlo být jinak. Směřuje od přítomnosti do budoucnosti.

> kontrolujte, co na vás má vliv
> dobře naslouchejte, potom rozhodujte
> přiznejte si právo na vlastní myšlení
> přijměte přímou odpovědnost za svá rozhodnutí

Chcete rozhodovat nad kvalitními informacemi? Chcete si vytvořit vlastní informační systém? Chcete mít pořádek a přehled o informacích? Chcete získat výraznější podporu pro svá rozhodnutí?

práce s informacemi - Osobní Informační Systém

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.