Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance

Kurz na míru

Základní info

Cílem tohoto kurzu je seznámit vedoucí zaměstnance s předpisy k zajištění požární ochrany, požárním nebezpečím provozovaných činností, druhy dokumentace PO, používáním hasebních prostředků, zaměřením kontrolní činnosti atd.

Struktura kurzu:

Kurz se skládá z 15 témat výkladu s názornými animacemi a je doplněn souvisejícími právními předpisy s možností přímých vstupů z jednotlivých částí textu. Součástí kurzu je závěrečný test, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou ukončení kurzu. Otázky v testu jsou generovány náhodně z databáze otázek s kurzem souvisejících.

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro vstupní a periodická školení vedoucích zaměstnanců. Pro informování o specifických podmínkách v organizaci je možné připravit kurz na míru "BOZP a PO - specifika organizace". Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Výklad pojmů

2. Kategorie organizací

3. Povinnosti organizací

4. Povinnosti fyzických osob
5. Dokumentace PO
6. Školení a odborné přípravy
7. Kontrolní činnost
8. Preventivní prohlídky - zaměření
9. Nejčastější příčiny požáru
10. Požárně nebezpečné práce
11. Zásady pro likvidaci požáru
12. Hasicí přístroje
13. Požární hydrant
14. Kontakty
15. Upozornění

Systémové požadavky:

Pro spuštění kurzu je vyžadován internetový prohlížeč kompatibilní s prohlížečem MS Internet Explorer 4.1 SP1 a vyšším a komponenta Flash Player.

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player) a komprimovaný text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s).

Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.