Poradenství v odpadovém hospodářství

Kurz na míru

Základní info

Vypracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a její projednání s dotčenými orgány (obce s rozšířenou působností apod.)
Zpracování dalších dokumentů dle zákona o odpadech - plánu odpadového hospodářství, evidence odpadů, identifikačních listů nebezpečných odpadů, provozního řádu skladu nebezpečných odpadů apod.
Zajištění funkce odpadového hospodáře

Poradenství v odpadovém hospodářství

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.