Poradenství v odpadovém hospodářství

Kurz na míru

Základní info

Vypracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a její projednání s dotčenými orgány (obce s rozšířenou působností apod.)
Zpracování dalších dokumentů dle zákona o odpadech - plánu odpadového hospodářství, evidence odpadů, identifikačních listů nebezpečných odpadů, provozního řádu skladu nebezpečných odpadů apod.
Zajištění funkce odpadového hospodáře

Poradenství v odpadovém hospodářství

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.