Poradenství při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, zajištění činnosti autorizované osoby

Kurz na míru

Základní info

Vypracování bezpečnostních listů nebezpečných chemických látek a přípravků včetně zajištění jejich registrace na MZdr.
Vypracování návrhů etiket obalů nebezpečných chemických látek a přípravků.
Zajištění činnosti autorizované osoby při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
Vypracování evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.
Zajištění dalších činností při aplikaci zákona o chemických látkách a chemických přípravcích do praxe

Poradenství při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, zajištění činnosti autorizované osoby

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.