POLITIKA EU,LEGISLATIVNÍ RÁMEC, VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI

Kurz na míru

Základní info

Určeno:Kurz je určen pro zástupce orgánů územních samospráv a dalších institucí,stejně jako pro zástupce podnikatelských subjektů a manažery neziskových a rozpočtových organizací a institucí.

Cíl:
?prohloubení znalostí z institucionálního rámce evropské integrace a soustav fungování institucí EU
?prohloubení znalostí z oblasti systému evropského práva,jeho tvorby a aplikace
?orientace v současném stavu integračních procesů do EU
?orientace v evropském a národním kontextu poskytovaní prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
?aplikace metod strategického plánování a projektového řízení v praxi
?osvojení praktických aspektů financování projektů

Aplikované metody výuky:
Stěžejní metodou je interaktivní charakter výuky,využívající aktivní přístup a zapojení všech účastníků.
Způsob výuky:
?výklad znalostí podpořený používáním moderní výukové techniky
?řešení případových studií a zpracování projektů
?řízená diskuse na zvolená témata a individuální cvičení

Obsah vzdělávacího programu:
?Finanční intervence při vstupu ČR do EU
?Strukturální fondy a Fond soudržnosti a povinnosti vyplývající ze směrnic,vazby na programové dokumenty,rozvojové strategie
?Typy projektů
?Stanovení cíle projektu
?Implementační struktury
?Platební orgány a platební jednotky
?Žadatelé o podporu
?Řízení žádostí
?Podklady a analýza vlivu projektů
?Finanční řízení a kontrola

Délka kurzu:jedno-až dvoudenní kurz
Jednotlivá soustředění programu budou realizována pro předem dohodnutou skupinu účastníků a data konání jednotlivých soustředění budou dohodnuta dodavatelem a klientem vždy předem na základě požadavků klienta zaslaných dodavateli.

POLITIKA EU,LEGISLATIVNÍ RÁMEC, VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.