Podnikatelské projektování za pomoci rizikového a rozvojového kapitálu

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
českým podnikatelským subjektům - ekonomům, finančním ředitelům a marketingovým pracovníkům, pracovníkům státní správy, všem, kteří hledají další možnosti pro financování svých podnikatelských záměrů.

Na základě Vašeho zájmu po absolvování tohoto semináře budou připraveny konzultace a workshopy na Vámi vybraná témata viz popis semináře Financování podniku a jeho zdroje. Nabízíme také možnost spolupracovat spolu s Vámi na celém projektu.

Cíle semináře:
je pochopit současnou pozici české ekonomiky ve vnějších ekonomických vztazích (včetně prognózy vývoje světové ekonomiky) a usnadnit tak orientaci českým podnikatelským subjektům:
? při přípravě českých podnikatelských subjektů na podmínky jednotného trhu EU
? při posuzování nového vnějšího prostření jako příležitost a hrozbu pro firmy
? při formulaci a obhajování požadavků na financování podnikatelských projektů
? při analyzování problémů spojených s podnikatelským projektováním
? při zpracovávání vlastních podkladů tak, aby byly akceptovatelné pro potenciální zdroj rizikového a rozvojového kapitálu jako základu pro financování

Obsah:
I. Možnosti zapojení českých podnikatelských subjektů v podmínkách rostoucí internacionalizace a interdependence v kontextu světové ekonomiky
II. Vývoj světové ekonomiky, moderní ekonomický růst a strukturální změny ve světové ekonomice
III. Vývoj světové ekonomiky a globální prognostika
IV. Současné postavení ČR ve světové ekonomice
V. Rizikový a rozvojový kapitál v České republice a očekávané trendy
VI. Ekonomické dopady rizikového a rozvojového kapitálu v České republice
VII. Bariéry bránící dalšímu rozvoji rizikového a rozvojového kapitálu v České republice
VIII. Typy podnikatelských projektů
IX. Metody hodnocení podnikatelských záměrů
X. Finanční řízení marketingových projektů
XI. Zásady investičního rozhodování a metody hodnocení návratnosti investic
XII. Závěr

Rozsah semináře: 1 den (8 vyučovacích hodin)

Popis:
Rizikový a rozvojový kapitál (Venture Capital) - je alternativou k dlouhodobému a střednědobému financování. Tato forma investování stojí od šedesátých let v pozadí prudkého vzestupu celé řady firem v oblasti informačních technologií (Apple, Compaq, Sun Microsystems), biotechnologií (Genentech) nebo potravinářství. Rizikový investiční kapitál obecně umožňuje podnikům:
? získání kapitálu potřebného pro úspěšný rozvoj
? snížení úrokového zatížení
? sdílení podnikatelského rizika
? konzultace v oblasti finanční strategie

Podnikatelské projektování za pomoci rizikového a rozvojového kapitálu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.