Patologické jevy závislosti, šikana, násilí a co s nimi?

Kurz na míru

Základní info

Problémy vyskytující se ve skupině dětí ve věku 6-15 let.

Počet účastníků: max. 15
Použité metody: prezentace, skupinová práce a diskuse
Hodinová dotace: 5 hodin

Oblast : práce se skupinou, pedagogika, psychoterapie, vychovatelství

Časové rozvržení semináře :
Úvod - představení lektora i skupiny, konkretizace požadavků
Praktická část - tématická práce ve skupině, technika "droga", " Róm, šprt, moula"
Teoretická část - popis pat. jevů, příznaky, fáze / Kolář, Atkinson, Vágnerová/
Přestávka
Praktická část -úskalí a nebezpečí skryté v nás, individuální práce
Teoretická část -prevence a intervence při výskytu patologických jevů
Závěr - shrnutí - ústní i písemnou formou

Patologické jevy závislosti, šikana, násilí a co s nimi?

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.