Osobní rozvoj a sebepoznání

Kurz na míru

Základní info

Kdo jsme a kam jdeme? A proč bychom měli více znát sami sebe? Co nám to přinese?
Otázky, které si člověk klade odnepaměti. Výrok "Poznej sám sebe!" je tradován již od antiky a podle tradice právě tato slova byla napsána na vstupní bráně starověké věštírny v Delfách. Už tenkrát vyzýval nápis poutníky, kteří toužili poznat svou budoucnost a dozvědět se, co je čeká, aby se v prvé řadě zeptali sami sebe, kdo vlastně jsou, odkud a kam ve svém životě jdou.

Jsou to otázky, na které musí každý z nás hledat odpovědi sám a odpovědi na ně hledáme po celý život. Člověk a jeho nitro, to je svět, který je stejně složitý, jako zbytek vesmíru. Poznávat sám sebe, objevovat své viditelné i méně viditelné charakteristiky, poodhalit i svou "třináctou komnatu" znamená lépe porozumět sám sobě. Lépe porozumět a uvědomovat si sám sebe, své místo, svou cestu a životní hodnoty znamená kráčet daleko jistěji po tomto světě a nenechat se je smýkat událostmi a okolnostmi kolem nás. Znamená být daleko více pánem svého osudu a v neposlední řadě je to i první krok k poznání a pochopení druhých. Poznat a uvědomit si své silné stránky, své přednosti a na druhé straně i svá slabší místa nám umožňuje být daleko sebevědomější - být si skutečně vědomi sami sebe.

Cest, které k poznání vedou, metod a postupů je nepřeberná řada. Každému z nás bude vyhovovat trochu jiná metoda, či technika. To, co bude společné pro každého z nás je cesta od základů - tedy od uvědomění si svých životních hodnot, toho, co je pro nás v životě nejdůležitější a co by nás mělo po celý život provázet. Druhým krokem bude poznání své osobnosti, svých silných a slabších stránek, na kterých bychom chtěli dále pracovat. Třetím společným krokem bude sebe přijetí - brát sebe samého takového, jaký jsem i svými chybami
a nedostatky. Člověk, který sám sebe zná a který sám sebe přijme, nemá potřebu neustále dokazovat sobě i druhým, jaký je pašák.

Pojďme se tedy podívat, kdo jsme!

Osobní rozvoj a sebepoznání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.