osobní efektivita a Timemanagement

Kurz na míru

Základní info

Chcete víc než můžete? Máte čas dotahovat své nápady do konce? Máte pocit, že víc už nezvládnete a přesto je to stále málo?

Být účinný znamená dosahovat výsledků s co nejnižšími náklady

Účinný člověk (manažer i obchodník) rozhoduje o prioritách v čase. Je připraven svá rozhodnutí měnit podle potřeby a vývoje a nelpět na minulosti. Rozhoduje, co udělá a to skutečně vykoná, rozhoduje, co neudělá a k tomu se nevrací.

Účinný člověk definuje svůj cíl. Rozpozná příležitost. Stanovuje kritéria, podle kterých pozná, jak se situace vyvíjí. Volí vhodnou strategii, která je účinná, rychlá a levná. Umí získat podporu a nastavit vztahy.

Účinný člověk využívá potenciál svého okolí. Dokáže připravit své lidi na úkoly, které je čekají. Motivuje je k výkonu a ke spolupráci.

Účinný člověk překonává minulé neúspěchy. Zbavuje se neproduktivních návyků. Použije silnou vůli, pokud je třeba a nechá ji ustoupit do pozadí, pokud překáží. Ví, že výsledek "za každou cenu", bývá sebedestruktivní.

Účinný člověk zvyšuje svou cenu na trhu práce. Dělá to, co je možné, nejen to, co je nutné. Pracuje na svém rozvoji. Investuje do budoucna. Dokáže unést samotu, která je cenou za to, že je nositelem změn.

Chcete mít chvíli klid na práci? Chcete konečně udělat vše, co je třeba a "nevalit" před sebou své resty? Chcete mít konečně dostatek času?

osobní efektivita a Timemanagement

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.