Organizace podle priorit a efektivní řízení času

Kurz na míru

Základní info

Seminář určený pro manažery všech úrovní řízení, projektové manažery, vedoucí týmů, obchodníky, specialisty, asistentky a všechny ostatní, kteří chtějí dosahovat lepších pracovních výsledků, efektivněji organizovat svůj čas a snížit hladinu stresu v pracovním i soukromém životě

Důraz je kladen na osvojení nejdůležitějších principů a dovedností se zaměřením na praktické použití v konkrétních podmínkách účastníků kurzu.

V průběhu semináře si účastníci postupně vytvoří či upraví svůj osobní plánovací systém a připraví plán pro následující období.

Hlavní koncepty a praktické dovednosti:
* Jak stanovit a sladit své osobní a pracovní cíle
* Identifikace hlavních rolí a oblastí, ve kterých chci dosáhnout žádoucích výsledků
* Jak si udržet pocit kontroly a organizovat svůj čas podle priorit
* Jak úspěšně delegovat
* Jak připravit dobrý časový plán
* Osobní výkonnostní křivka
* Žrouti času aneb jak získat čas na nejdůležitější úkoly
* Jak se efektivně vypořádat se stresem
* Zpracování konkrétního časového plánu na podmínky účastníků

Organizace podle priorit a efektivní řízení času

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.