ODBORNÁ STÁŽ V INTERVENČNÍ RADIODIAGNOSTICE A ANGIOGRAFII - GRANT FIRMY CORDIS /JOHNSON & JOHNSON

Kurz na míru

Základní info

Určení: pro lékaře
Poznámka: Ubytování, strava a kurzovné hrazeno z grantu firmy CORDIS /JOHNSON & JOHNSON.

ODBORNÁ STÁŽ V INTERVENČNÍ RADIODIAGNOSTICE A ANGIOGRAFII - GRANT FIRMY CORDIS /JOHNSON & JOHNSON

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.