Obec ve škole, škola v obci (komunitní škola)

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)

A. Celoroční projekt "Obec ve škole, škola v obci "
Cíl projektu
Struktura
Výchozí podmínky
Vlastní průběh celoročního projektu
Proces tvorby celoročního projektu
Význam a reálný přínos projektu
B. DĚTI - ÚČASTNÍCI OBČANSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
Děti - v roli občanů
Děti - osvojování si nových dovedností a kompetencí
C. KOMUNITNÍ ŠKOLA A CESTA K NÍ
Škola otevřená do svého okolí (komunity)
Škola pro komunitu
Komunita pro školu

Cíl vzdělávací akce
Seznámit se s cíli a charakteristikou komunitní školy a komunitního vzdělávání.
Informovat o celoročním projektu školy, který byl startem pro přetváření školy ve školu komunitní, o možnostech přímé účasti žáků na řešení problémů v jejich komunitě a také o jednotlivých krocích směřujících ke komunitní škole.

Obec ve škole, škola v obci (komunitní škola)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.