Nespecifický rekvalifikační kurz spojený s praxí pro absolventy škol

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Základním smyslem kurzu je umožnit lidem, kteří jsou vyučeni v oboru přechod na trh práce s cílem motivovat je k nutnosti aktivního přístupu k vlastnímu profesnímu uplatnění, či k dalšímu vzdělávání. Dále pak k aktivnímu přístupu k vlastní profesní kariéře z pohledu současného trhu práce a připravit je na nutnost změn v průběhu jejich pracovního uplatnění. Nedílnou součástí je i snaha rozvinout u nich základní životní dovednosti, které jsou na současném trhu práce požadovány. Součástí této přípravy je zároveň vybavit účastníky základními dovednostmi v oblasti výpočetní techniky, popřípadě je přivést na takovou úroveň, která odpovídá současným požadavkům.

Obsah kurzu:
Praxe / stáž:
v soukromých firmách, v rozpočtových a příspěvko­vých organizacích

Motivační část:
realita současného trhu práce v ČR a jeho vývoj
požadavky současného trhu práce na kvalifikaci a změnu kvalifikace
sebepoznávání vlastních možností (schopností, do­vedností, vlastností) potřebných
pro vlastní sebe­rozvoj a stanovení profesních cílů
jak můžeme ovlivňovat sami sebe pro vlastní úspěš­nost (metody učení, seberozvíjení)
co může bránit mému uplatnění na trhu práce
Jak získávat nové možnosti uplatnění na trhu práce (možnosti dalšího studia, možnosti další rekvalifikace)

Jazyková část:
zdokonalování a rozšiřování používání jazyka, který si již uchazeči osvojili
Základy pracovního práva:
Podmínky pracovně právních vztahů, současné právní vztahy v sociální síti
Pracovní poměr - základní charakteristika
Vznik pracovního poměru
Změna pracovního poměru
Zánik pracovního poměru
Bezpečnost práce

Obsluha PC
Úvod do operačního systému
Operační systém MS Windows 98
Textový editor MS Word 2000
Tabulkový procesor MS Excel 2000
Internet a elektronická pošta

Délka kurzu: 36 týdnů / 1419 hodin

Harmonogram výuky: v jednom týdnu 4 dny praxe a jeden den výuky

Nespecifický rekvalifikační kurz spojený s praxí pro absolventy škol

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.