Nakládání s odpady

Kurz na míru

Základní info

zajištění zařazení odpadů podle katalogu odpadů
určení a označení sběmých nádob na odpady, v součinnosti s původcem odpadu, včetně označení
zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem
zajištění smluv s oprávněnými právnickými osobami k využívání a zneškodňování odpadů
zajištění rozborů odpadů
zajišt'ování zneškodňování odpadů oprávněnými osobami, vedení evidence odpadů, zasílání EPNO místně příslušnému orgánu státní správy
hlášení o produkci odpadů za příslušný rok
zajištění funkce odpadového hospodáře
zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO)
zpravování a zajištění schválení plánu odpadového hospodářství původce
zpracování a zajištění schválení provozních řádů skladů nebezpečných odpadů

Nakládání s odpady

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.