Nakládání s chemickými látkami a přípravky

Kurz na míru

Základní info

Výkon autorizované osoby - zejména:
zabezpečení nakládání s chemickými látkami a přípravky ve smyslu §18 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o chemických látkách a chemických přípravcích
kontrolní a poradenská činnost včetně zajištění, aby autorizované činnosti vykonávaly osoby řádně zaškolené
zajištění, aby zařízení používaná k výkonu autorizované činnosti splňovala požadavky bezpečnosti a spolehlivosti

Dále:
vedení evidence CHLP
zabezpečení kontroly a doplnění bezpečnostních listů
zpracování bezpečnostních listů, etiket
zpracování provozních řádů skladů chemických látek

Nakládání s chemickými látkami a přípravky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.