MK pro průběžnou motivaci v průběhu programu ŠANCE

Kurz na míru

Základní info

Je určen pro klienty předběžně zařazené do rekvalifikačních kurzů programu ŠANCE, kteří mají nízkou pracovní stabilitu a tendence k pracovní fluktuaci.

Cíl kurzu
Průběžně aktivovat účastníka kurzu pro realizaci stanoveného cíle.
Pomoci charakterizovat příčiny problémů a pomáhat při jejich řešení
Naučit účastníka psychické odolnosti v podmínkách trhu práce.

Délka kurzu
4 měsíce - 8 x jednodenní konzultace v délce 4 hod.

Výstup
Osvědčení o absolvování kurzu a hodnocení. Kurz je akreditován MŠMT ČR, čj. 28715/2002/25/363

MK pro průběžnou motivaci v průběhu programu ŠANCE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.