Mezinárodní školicí programy

Kurz na míru

Základní info

Centrum dohody spolupracuje od roku 1996 s mezinárodními vzdělávacími organizacemi Worldlearning a  Academy  for Educational Development při realizaci školicích programů v rámci dlouhodobého projektu TCT - Third Country Training. Tento projekt financuje Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) a jeho cílem je podpořit zdravý ekonomický a společenský rozvoj v zemích bývalého sovětského vlivu. 

Role Centra dohody jako konečného poskytovatele tréninku spočívá:

  • ve vytvoření obsahu školicího programu
  • jeho aplikaci pro potřeby dané skupiny expertů
  • v odborné facilitaci diskusí, výměny zkušeností mezi našimi odborníky a jejich zahraničními protějšky
  • organizaci odborných stáží
  • realizaci interaktivních tréninků v oblasti managementu, strategického plánování a managementu lidských zdrojů

Mezinárodní školicí programy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.