Metoda KANBAN

Kurz na míru

Základní info

Místo konání : v místě objednatele, případně v DTO

Určeno : všechny pracovníky, kteří se podílejí na určování způsobu řízení výroby.

Anotace : Pro výrobní organizace rozhodující informace poskytují především systémy řízení výroby, na které je kladeno množství požadavků, jako:
rychlá dostupnost řídících informací
udržování nízkých zásob ve výrobním systému
vysoká pružnost a produktivita
krátké průběžné doby, apod.
Pružné systémy dílenského řízení, které prezentuje pružný systém dílenského řízení, je i systém řízení KANBAN.

Rámcový program :
* Hlavní cíle použití metody KANBAN
* Popis principů filosofie řízení výroby
* Možné oblasti aplikace
* Popis metody KANBAN a předpoklady pro její použití
* Možná rizika při použití
* Implementace metody KANBAN do praxe
* Praktické příklady

Metoda KANBAN

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.