Mediace a řešení konfliktů

Kurz na míru

Základní info

Proč mediace, co to vůbec je a co přináší nového?
Když se dva lidé nemohou dohodnout na tom, jak bude upraven kontakt rozvedeného rodiče s dítětem, dva rozvadění sousedé si začnou dělat naschvály, které pomalu dorůstají k soudnímu řízení, dva podnikatelé, kteří spolu léta podnikali a při rozdělování podnikání má každý z nich pocit, že ten druhý se o výsledek přičinil méně, odborářští předáci se nemohou shodnout s vedením podniku na náplni kolektivních smluv nebo pracovně právních sporů - to vše jsou spory a konflikty, které je možno řešit soudně. V tom případě již strany sporu ztrácejí kontrolu nad výsledkem, vše probíhá veřejně, nabíhají náklady, běží čas. Je otázkou, zda bude s výsledkem spokojena alespoň jedna strana, většinou spor pod povrchem popela soudního rozhodnutí doutná dál, vztahy mezi účastníky jsou narušeny.

Co přináší mediace?
Mediace umožňuje hledat účastníkům jiné možnosti řešení konfliktů a sporů a to vlastními silami za pomoci mediátora - prostředníka. Umožňuje dospět k dohodě o narovnání mimosoudní cestou, dojednat řešení občanských, sousedských, pracovních i partnerských a rodinných sporů a konfliktů. Po celou dobu mediace mají účastníci kontrolu nad výsledkem, je rychlá, ve srovnání se soudním řízením i neporovnatelně levná a důvěrná. Kromě času a financí je jejím nezanedbatelným výsledkem narovnání vztahů a je vhodná všude tam, kde spolu strany konfliktu musí vedle sebe pracovat nebo žít.

Výhody mediace:
* rychlost
* kontrola nad výsledkem
* důvěrnost
* úspora nákladů
* zprůchodnění komunikace

Mediace a řešení konfliktů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.