Mediace a řešení konfliktů

Kurz na míru

Základní info

Proč mediace, co to vůbec je a co přináší nového?
Když se dva lidé nemohou dohodnout na tom, jak bude upraven kontakt rozvedeného rodiče s dítětem, dva rozvadění sousedé si začnou dělat naschvály, které pomalu dorůstají k soudnímu řízení, dva podnikatelé, kteří spolu léta podnikali a při rozdělování podnikání má každý z nich pocit, že ten druhý se o výsledek přičinil méně, odborářští předáci se nemohou shodnout s vedením podniku na náplni kolektivních smluv nebo pracovně právních sporů - to vše jsou spory a konflikty, které je možno řešit soudně. V tom případě již strany sporu ztrácejí kontrolu nad výsledkem, vše probíhá veřejně, nabíhají náklady, běží čas. Je otázkou, zda bude s výsledkem spokojena alespoň jedna strana, většinou spor pod povrchem popela soudního rozhodnutí doutná dál, vztahy mezi účastníky jsou narušeny.

Co přináší mediace?
Mediace umožňuje hledat účastníkům jiné možnosti řešení konfliktů a sporů a to vlastními silami za pomoci mediátora - prostředníka. Umožňuje dospět k dohodě o narovnání mimosoudní cestou, dojednat řešení občanských, sousedských, pracovních i partnerských a rodinných sporů a konfliktů. Po celou dobu mediace mají účastníci kontrolu nad výsledkem, je rychlá, ve srovnání se soudním řízením i neporovnatelně levná a důvěrná. Kromě času a financí je jejím nezanedbatelným výsledkem narovnání vztahů a je vhodná všude tam, kde spolu strany konfliktu musí vedle sebe pracovat nebo žít.

Výhody mediace:
* rychlost
* kontrola nad výsledkem
* důvěrnost
* úspora nákladů
* zprůchodnění komunikace

Mediace a řešení konfliktů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.