Literární a výtvarná práce s dětmi se zaměřením zvláště na děti romského a dalších etnik

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
Dvojseminář realizovaný zčásti formou dílny, který vychází z projektu "Putování nejen romských loutek", který je v souladu s MP MŠMT č.j. 14 423/99-22
A. Práce s dětskou literaturou (dominantně romskou a dalších etnik)
Přehled literatury - ukázky
Práce s ukázkami
Vlastní tvorba dětí i dospělých - její význam a možnosti
Využití specifik, přirozenosti prostředí a jeho potřeb
Přirozené začlenění a využití v procesu výchovy a vzdělávání
B. Práce s loutkou
Proč právě loutka, co vyjadřuje
Význam loutky - povídání o zkušenostech, důležitost tvorby národnostních loutek
Historie loutek
Tvorba loutky, možné materiály, způsob zpracování
Funkční využití loutky v procesu výchovy a vzdělávání

Cíl vzdělávací akce
Realizace výše zmíněného projektu:
Prostřednictvím romské a další literatury a na to navazující tvorby loutky a práce s ní nejen učitelům ukázat, ale umožnit jim i si prakticky vyzkoušet tvorbu a také odkrýt možnosti přirozeného a nenásilného využití těchto zdrojů a prvků v procesu výchovy a vzdělávání s dominantním zaměřením na multikulturní výchovu a současně možnosti propojení několika předmětů (Čj, D, Z, VV, Pracovní činnosti, HV, RdV) Celý seminář a dílna se pro další inspiraci doplňuje ještě ukázkami možného využití dalších prvků, a to z oblasti muzikoterapie, aromaterapie i gastroterapie.

Literární a výtvarná práce s dětmi se zaměřením zvláště na děti romského a dalších etnik

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.