LETOVÝ INSTRUKTOR LETOUNŮ FI (A) A IRI (A)

Kurz na míru

Základní info

Požadavky před vstupem do kursu

Minimální nálet 200 letových hodin, z nichž alespoň 100 ve funkci velícího pilota je-li držitelem ATPL(A) nebo CPL(A), nebo 150 hodin ve funkci velícího pilota, je-li držitelem PPL(A)

Splnění požadavků na znalosti pro CPL(A) stanovené v AMC FCL 1.470(b)

Nalétáno alespoň 30 hodin na jednomotorových pístových letounech, z nichž alespoň 5 hodin musel nalétat v průběhu 6ti měsíců předcházejících vstupní letové zkoušce

Absolvováno alespoň 10 hodin výuky v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše 5 hodin může být přístrojová pozemní doba na FNPT nebo na letovém simulátoru

Nalétáno v kurzu alespoň 20 hodin navigačních letů jako velící pilota, včetně letu o celkové délce nejméně 540 km (300 NM), při kterém se musí uskutečnit přistání s úplným zastavením na dvou různých letištích

Úspěšně složenou zvláštní vstupní zkoušku s kvalifikovaným FI podle ustanovení JAR-FCL 1.330(f), založenou na přezkoušení odborné způsobilosti, jak stanoví Dodatek 3 k 1.240, v rozmezí 6ti měsíců předcházejících začátku kurzu.

LETOVÝ INSTRUKTOR LETOUNŮ FI (A) A IRI (A)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.