Lektorské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Program je určen pro přípravu interních firemních školitelů, kteří potřebují získat potřebné poznatky a osvojit si dovednosti pro úspěšnou lektorskou činnost. Účastníci se naučí metodicky připravit a provést firemní školení na profesionální úrovni. Program je zaměřen na prohloubení sebepoznání, získání teoretických znalostí v oblasti vzdělávání dospělých a praktických zkušeností ve vzdělávacích metodách a technikách. Poskytne účastníkům rovněž podněty pro další sebevzdělávání a sebezdokonalování. Účastníci si také osvojí metodické návody pro přípravu výukových programů pro potřeby své firmy.

Lektorské dovednosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.