Kurzy bezpečné jízdy

Kurz na míru

Základní info

Kurzy se pořádají na cvičištích ve Vysokém Mýtě a v Mostě. Jedná se o výcvik řidičů firemních i soukromých osobních vozidel, nákladních i speciálních. Kurzy jsou zaměřeny k osvojení návyku pro řešení krizových situací a způsobu bezpečné jízdy. Výcvik probíhá formou jednodenních kurzů pro skupiny cca 12 osob (doporučujeme max. 2 osoby na 1 vozidlo). Kurz se skládá z teoretické části a praktického výcviku jízdy včetně přestávky na občerstvení a oběd (na přání zajistíme).

Teoretická část probíhá na učebně s použitím projekční techniky v délce cca 1,5 hodiny. V této části se účastníci seznámí se základními zásadami chování a reakcemi v krizových situacích v závislosti na druhu vozidla i způsobu jízdy podle zaměření řidiče.

Praktický výcvik v celkové delce cca 4,5 hodiny se provádí na cvičných kluzných plochách (rovná plocha, zatáčka, kopec končící zatáčkou) pod dohledem instruktorů , kteří postupně seznamují účastníky se způsobem jízdy daným druhem vozidla, s praktickým ověřením a osvojením poznatků z teoretické části. Po celou dobu je zajištěna komunikace vysílačkami.

Kurzy bezpečné jízdy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.