Kritické myšlení a argumentace

Kurz na míru

Základní info

Hlavním a původním úkolem kritiky není šíření negativismu, jejím posláním je rozlišovat a vyhodnocovat různé typy argumentů, soudů nebo tvrzení. Tato schopnost tvořivého rozlišování pak v člověku formuje předpoklady pro správné pochopení konkrétních situací a vytváří kvalitnější prostředí pro správné rozhodování.

Jedinec, který dokáže kriticky myslet je mnohem méně ovlivnitelný reklamou, manipulacemi a přesvědčovacími tlaky a taktikami. Dokáže i mnohem účinněji prosazovat vlastní myšlenky a tvořivé nápady v jakékoli profesi a postavení.

Koho by to mohlo zajímat?
* Vás, kdo ve své pracovní náplni zpracováváte a třídíte informace
* Vás, kdo potřebujete tvořivě pracovat a využívat myšlení ve své profesi
* Vás, kdo se při jednání potřebujete ubránit manipulativním a přesvědčovacím taktikám
* Vás, kdo potřebujete a chcete své nápady a stanoviska sdělovat jasně a přesvědčivě
* Vás kdo pracujete v public relation, jako manažeři, obchodníci, zastupujete politické strany nebo občanská sdružení. Ale také Vás, kdo učíte, radíte, ...

Co se všechno můžeme naučit:
Odhalovat argumentační chyby v mluveném nebo psaném projevu. V množství dat a postřehů najít řád, tvořit podklady pro vypracování nových nápadů nebo teorií. Efektivně používat argumentaci pro obhajobu a zdůvodnění svých návrhů, projektů a produktů, přesvědčivě argumentovat v pracovním i osobním životě.

Kde získat další informace a zapojit se:
Intenzivní dvoudenní výcvikový kurz (obsahuje témata):
* Jak vypadá správná argumentace (základní typy)
* Základní logické pojmy a jejich praktické
* Deduktivní a induktivní způsob myšlení (jak interpretovat statistické údaje, kdy použít analogii, zobecňování poznatků)
* Ověřování platnosti soudů a výroků
* Analýza argumentů
* Vyhodnocovaní jednotlivých argumentů
* Chyby v argumentaci
* Pravidla argumentace
* Strategie přesvědčování druhých
* Různé styly myšlení a vnímání
* Jak řešit problémy pomocí kritického myšlení
* Jak třídit a vyhodnocovat empirická data
* Hranice kritického myšlení a co je za nimi

Kritické myšlení a argumentace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.