Konzultace v oblasti bezpečnosti

Kurz na míru

Základní info

Bezpečnost informačních systémů a počítačových sítí je složitý problém, k jehož řešení je třeba přistupovat komplexně, systematicky a zodpovědně. Stále více provozovatelů informačních systému si uvědomuje, že se nejedná o luxus, který je možné do systémů přidávat dodatečně, v době označované termíny jako "až bude aplikace hotová", "až bude vybudována počítačová síť", "až bude konsolidováno oddělení IT" a podobně.

Společnost ICZ a.s. je připravena poskytnout bezpečnostní konzultace v kterékoliv fázi návrhu, vývoje a provozu informačního systému či počítačové sítě. Z přehledu nabízených produktů je zřejmé, že naši odborníci jsou schopni odpovědět na otázky z různých oblastí, a že mohou poradit na požadované úrovni technické a systémové složitosti. U našich specialistů lze hledat pomoc například při konfiguraci bezpečnostních služeb na serverech, při připojování lokální sítě k Internetu, při návrhu a implementaci PKI. Skupina odborníků provádějících bezpečnostní audity a analýzu rizik rovněž nabízí své služby v této oblasti. Sledovat současné bezpečnostní trendy a nové technologie je základní podmínkou pro to, abychom mohli vykonávat svou práci dobře. Proto jsme také připraveni podělit se o nabyté znalosti s těmi zákazníky, kteří o to mají zájem.

Bezpečnostní konzultace, které poskytujeme, jsou šity na míru konkrétním zájemcům. Může se jednat o vysoce specializovanou konzultaci zabývající se specifickým technickým problémem, nebo naopak o prezentaci nových technologií, které jsou teprve na počátku praktického použití. Podle požadavků zákazníka ustavujeme týmy odborníků tak, aby zákazník dostal odpověď na všechny položené otázky.

Konzultace v oblasti bezpečnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.