Konference, firemní setkání

Kurz na míru

Základní info

Každý podnikatel potřebuje předat aktuální sdělení co nejširšímu okruhu zaměstnanců, dealerů, obchodních partnerů, médií apod. časově a finančně nejefektivnější je - uspořádat konferenci, prezentaci (="schůzi"). V našich podmínkách nemá slovo schůze nejlepší reputaci. Bývá spojována s atributy jako "nudná", "ztráta času", "nicneříkající", apod. Aby vaše akce nebyla všední schůzí, aby se jí zúčastnil maximální počet těch, jimž je adresována, aby její výsledky byly adekvátní potřebě svolavatele, musí být pro účastníky přitažlivá. Jak toho dosáhnout? Nejlépe tak, že vám CCL ve spolupráci s vámi připraví takový projekt, který se distancuje od uvedených pejorativních atributů:

* Účelnost a cílenost konference:
CCL se zadavatelem pracuje na koncepci přednášek. Přednáška je tak několikrát posuzována i z hlediska adresnosti a nutí přednášejícího dobře se na prezentaci připravit.
* Využití nejmodernější techniky:
Zpracované přednášky jsou pomocí speciálních počítačových programů zpracovány a ztvárněny včetně barevných grafů, pohyblivých animací a ilustrujících či "rušících" objektů (např. zdvižený prst v rohu obrazu "vývoj nákladů", jásající figurka v obrazu "výsledky nové strategie" apod.). Celá prezentace je přenášena do prostoru (velkoplošná projekce, systém multi-monitorů).
* Udržení pozornosti adresátů:
Zajistíme moderování programu známou osobností, pro uvolnění atmosféry zapracujeme krátké vtipné zapamatovatelné scénky. Pro pomocné práce zajistíme půvabné hostesky.
* Proměna všedních záležitostí v neobvyklé:
Obyčejný společný oběd či večeři proměníme například v hostinu v saloonu s Limonádovým Joem.
* Výsledkem je:
neopakovatelný zážitek
verbální efekt v rámci příslušné cílové skupiny
maximální účast při podobné další akci.
snadno zapamatovatelný průběh prezentace
úspěšný přenos informace z přednášejících na adresáty
součást antifluktuační politiky: "toto jinde (rozuměj: u konkurence) [také] není!"

Konference, firemní setkání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.