Komunikace

Kurz na míru

Základní info

Umíme mluvit, slyšíme, snažíme se i naslouchat, umíme číst, psát, posíláme si faxy, e -mailové zprávy, komunikujeme přímo nebo prostřednictvím techniky s druhými lidmi. Prostřednictvím komunikace vyjadřujeme své myšlenky, nápady, plány, představy, argumentujeme, přesvědčujeme, vyjadřujeme své pocity. Většinou chceme, aby nám ostatní rozuměli, aby nás chápali, abychom je přesvědčili - a občas také chceme rozumět ostatním.
To, co platí v každé mezilidské komunikaci platí beze zbytku i v rámci organizace, firmy, instituce. Zaměstnavatel komunikuje se zaměstnancem a zaměstnanec se zaměstnavatelem, zaměstnanci i zaměstnavatel mohou (pokud je mají) komunikovat s odbory a komunikují s veřejností, zákazníky, dodavateli, obchodními partnery. Vzájemně spolu nejen mluvíme ale také čteme a píšeme dopisy, zprávy, zápisy, projekty a plány.
I v organizaci komunikujeme jak přímo - tváří v tvář, tak písemně, či prostřednictvím jiné osoby - prostředníka. Všechny tyto cesty komunikace jsou navzájem provázané a vzájemně se doplňují. Komunikujeme tedy každý den a po celý život. Komunikujeme ale efektivně, účinně? Komunikace je dovednost a dovednost se lze naučit, lze ji zkvalitňovat. Komunikace je jako červená nit, tenká červená linie, která nás s druhými lidmi může spojovat i rozdělovat.

Komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.