Komplexní analýza organizace

Kurz na míru

Základní info

Získáme informace uvnitř i vně organizace a popíšeme její skutečný stav formou popisů procesů a funkcí. Zjistíme skutečné vytížení útvarů a pracovníků, provedeme finanční analýzu. Ověříme úroveň nákladů a návratnost investic. Zjištěné skutečnosti uvádíme v analytické zprávě (včetně SWOT analýzy).

Komplexní analýza organizace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.