Komplexní analýza organizace

Kurz na míru

Základní info

Získáme informace uvnitř i vně organizace a popíšeme její skutečný stav formou popisů procesů a funkcí. Zjistíme skutečné vytížení útvarů a pracovníků, provedeme finanční analýzu. Ověříme úroveň nákladů a návratnost investic. Zjištěné skutečnosti uvádíme v analytické zprávě (včetně SWOT analýzy).

Komplexní analýza organizace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.