ITALSKÁ MÓDA

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz se skládá ze 4 vyučovacích hodin standardního jazykového kurzu plus 2 soukromé semináře zaměřené na studium italské oděvní tvorby denně.
Kurz je věnován tomu, kdo se zajímá o svět módy a to jen jako laik, ale i z profesních důvodu.
Stejně jako u všech tématicky zaměřených kurzů, rovnež tento není zaměřen pouze na studium současné italské módy, ale i na prohloubení celkových jazykových znalostí studentů, vycházejíce z didaktické zásady, že to, co nás zajímá, nám umožnuje studovat snadněji.
Studijní program se zameřuje nejčastěji na používanou slovní zásobu, včetne odborných termínů.
Nápomocí k vstřebání základní technické slovní zásoby a výrazu, jsou na toto zaměřená cvičení a diskuse. Na žádost studentů muže být do kurzu zahrnuta návšteva významných obchodů, oděvních výrobců, muzea nebo návrhářského studia.

ITALSKÁ MÓDA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.