Individuální studijní program

Kurz na míru

Základní info

Tato forma je určena pro absolventy dvouletého základního studia a umožňuje detailněji a hlouběji se zaměřit na individuální práci studentů. Může být způsobem přípravy na závěrečné zkoušky nebo ji lze chápat jako formu supervize.

obsah:
* samostatné vypracování posudků k zadaným rukopisům, včetně rozboru vlastního rukopisu a jejich individuální konzultace s lektorem
* prožitková a diagnostická práce v malé skupině.
Spojuje v sobě přístupy západní terapie i východní meditace a je zaměřena především na sebepoznání a reflexi celého procesu grafologického rozboru. To může postupně vést nejen k prohloubení praxe, ale k integraci osobnosti grafologa. Z grafologie se tak stává vnitřní umění. Během rozboru vyvolává rukopis emoce a pocity, které mohou zásadně ovlivnit práci grafologa. Cílem je si tyto vlivy hlouběji a přesněji uvědomovat a tím je oslabit.

délka: dle individuální volby a potřeby
cena: dle absolvovaných hodin

Individuální studijní program

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.