HOTELOVÝ PROVOZ

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz se skládá ze 4 vyučovacích hodin standardního jazykového kurzu plus 2 soukromé semináře zaměřené na studium hotelového provozu denně.
Kurz je věnován studentům, již se zajímají o hotelový provoz z profesních důvodů.
Studijní program se zaměřuje na různé oblasti hotelového provozu; snaží se poskytnout studentům nejčastěji používanou slovní zásobu, včetně odborných termínů.
Studijní látka je získávána z různých zdrojů: četba příruček hotelových škol, rozbor propagačních letáků, hotelových formulářů a novinových článků zabývajících se cestovním ruchem.
Nápomocí k vstřebání základní technické slovní zásoby a výrazů, jsou na toto zaměřená cvičení a diskuse. Na žádost studentů může být do kurzu zahrnuta návštěva hotelů.

HOTELOVÝ PROVOZ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.