Grafologie

Kurz na míru

Základní info

Písmo jako symbol a výraz.
Výhody - nevýhody grafologie, možnosti a meze využití grafologie.
Důležité okolnosti při posuzování písma.
Rozložení psací plochy a její význam.
Význam pohybu - formy - prostoru - času při vyvozování významu.
Stručný výklad klasifikace a psychologického významu jednotlivých písmových znaků /znaky měřitelné - popsatelné - dojmové/.
Podpis jako redukované sebepojetí.

Grafologie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.