Fyzika

Kurz na míru

Základní info

Elektronický kurz - fyzika vznikl na základě úspěšného CD ROM titulu společnost Zebra systems, s.r.o. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol a studenti víceletých gymnázií. Vlastní program Zebra pro školy - fyzika je členěn na samostatné kapitoly, v nichž jsou jednotlivé základní pojmy objasněny pomocí stručného výkladu s možností poslechu, názorné ilustrace a animace. Právě animace hraje klíčovou roli pro důkladné a úplné pochopení daného pojmu a proto je na ni kladen největší důraz. Jednotlivé kroky animace jsou doplněny textovými popisy děje a zvukovými efekty. Všechny pojmy jsou v rámci celého programu navíc hypertextově svázány, program je vybaven i fulltextovým vyhledávacím mechanismem.

Fyzika

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.