FUNDRAISING: UMĚNÍ ZÍSKÁVAT PENÍZE

Kurz na míru

Základní info

Počet účastníků: max. 10 - 15
Použité metody: prezentace, skupinová práce a diskuse

Fundraising si většina lidí spojuje s získáváním peněz. Neuvědomují si, že fundraising je komplexní činnost. Peníze jsou jen vrcholem. Pomyslnou "třešní na dortu". Dobře připravená fundraisingová strategie posílí pozici organizace. Fundraisingové plány vedou neziskovou organizaci k efektivnímu naplňování cílů organizace.

Seminář stručně ukáže základní a charakteristické principy v oblasti strategie a strategického řízení ve vztahu k fundraisingu. Poukáže na chápání fundraisingu v neziskových organizacích v zahraničí.

Cíle kurzu:
Posílit sebedůvěru fundraiserů
Rozšířit způsoby, jak k žádostem o podporu přistupovat
Po ukončení semináře budou účastníci:
* vědět, co je to strategie fundraising
* znát hlavní příčiny úspěšného fundraisingu neziskových organizací
* chápat roli fundraisera
* vědět, jaké jsou zásady fundraisingu

Obsah kurzu:
* Posílení sebedůvěry fundraisera ze strany organizace
* Posílení sebedůvěry fundraisera plynoucí z jeho osobního přístupu
* Pasivní fundraising
* Stabilizace
* Průzkum potřeb
* Monitoring vztahů a kontaktů
* Rozvíjení public relations
* Aktivní fundraising
* Metody- aukce, diskount systém, adaptace a další
* Kdy žádáme firmy, kdy jednotlivce
* Formuláře pro systematizaci fundraisingových aktivit
* Karta fundraisingu
* Dopis
* Tisková zpráva
* Evidence dárců
* Fundraisingová matice

FUNDRAISING: UMĚNÍ ZÍSKÁVAT PENÍZE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.