Firemní dny na cvičištích (Most, Vysoké Mýto)

Kurz na míru

Základní info

Umíme spojit příjemné s užitečným

Kurzy pořádáme na speciálních cvičištích (Most, Vysoké Mýto, Praha-Letná) případně na jiných místech k tomu vhodných.

Obsah a rozsah kurzu je projednán dle přání zákazníka a možností realizace, dále je navržen harmonogram dne a následně dohodnut oběma stranami.

Akce může obsahovat:

*

program dle různých druhů dopravních prostředků (osobní, nákladní, BUS, Off Road, motocykly)
*

krátký společný úvod (včetně organizačních a bezpečnostních pokynů)
*

teoretická část (informace k praktickému výcviku)
*

výcvik na kluzných plochách (viz kurzy bezpečné jízdy)
*

výcvik na okruhu autodromu (viz kurzy sportovní jízdy)
*

doplňkové body programu (motokáry, jízdy vozidlem s telemetrií, referentské školení, slalomy s měřením a vyhodnocení časů, jízdy na trati Off Road )
*

doprovodné služby (oběd, občerstvení, ubytování, tlumočení a další dle dohody)
*

včetně pronájmu (vozidel HCT, vozidla s telemetrií, místnosti na vlastní prezentaci, projekční techniky (dataprojektor s příslušenstvím), apod.)
*

a další dle přání a technických možností konkrétních cvičišť (pronájem dětského dopravního hřiště, jízdy se závodním jezdcem po okruhu autodromu, vyhlídkové lety, atd.)Počet osob kurzu je vždy předem projednán a závisí: na přání zákazníka, obsahu a rozsahu kurzu, kapacitě výcvikových prostor, na udržení kvality výcviku, bezpečnosti účastníků a minimalizaci rizik.Vyzkoušejte si, jak se Vaše vozidlo chová v extrémních situacích, jak správně reagovat a jak se chovat v krizových situacích.

Firemní dny na cvičištích (Most, Vysoké Mýto)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.