Facilitace a vedení porad

Kurz na míru

Základní info

P O R A D A = organizovaná komunikace ve skupině a se skupinou

Porada může být formou velmi efektivní skupinové komunikace ale také přehlídkou ztraceného času. Tři základní podmínky efektivní porady jsou jasné cíle, organizace a pevné vedení.

Východisko a filozofie porad:
* Hlavním účelem porad je odstraňovat překážky v práci, navodit žádoucí změny.
* Způsob, jakým probíhají porady, je ukazatelem kultury dané organizace, manažera.
* Změna kultury porad má rozšiřující pozitivní efekt na celou organizaci.
* Lidé nemají zájem škodit organizaci .
* Neexistuje jednoduchý nebo jediný "správný způsob", jak vytvořit efektivní poradu.
* K vytvoření efektivní porady je potřeba série předem promyšlených rozhodnutí o přípravě, vedení a ukončení porady.
* Efektivní postup porady přináší výsledky, které jsou realizovatelné.
* To, že se na rozhodování podílejí všichni je klíčem k úspěšné realizaci.
* Efektivní konsensuální rozhodnutí nevznikají najednou a lehce. Je to výsledek obtížně získaných sérií dohod.

Facilitace a vedení porad

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.