Evaluace v MŠ

Kurz na míru

Základní info

Co získáte absolvováním semináře?
Představu o tom, co je to evaluace a sebeevaluace školy jako jedna z podmínek realizace RVP ZV i ŠVP ZV, jichž je součástí:
pojem evaluace, sebeevaluace
předmět pedagogické evaluace
evaluace a její druhy
obecné cíle sebeevaluace
Praktický nástroj
jak plánovat evaluaci
fáze evaluačního procesu a jejich praktická realizace
indikátory a kriteria sebeevaluace
metody a nástroje sebeevaluace
vyhodnocení výsledků analýzy
evaluační zpráva

Cíl vzdělávací akce
Poskytnout ředitelům škola a pedagogům představu o tom, co je to evaluace a sebeevaluace školy. Pochopit význam sebeevaluace a nabídnout nástroje pro její uskutečňování jako podmínky a východiska pro hodnocení školy externím prostředím (ČŠI, zřizovatelem apod.). Jedná se o jednu z významných součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

Evaluace v MŠ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.