Etický kodex

Kurz na míru

Základní info

Krátká ukázka z kurzu výuky směrnic a předpisů. Jedná se o ukázku z kurzu Etický kodex zaměstnance, který byl vyvinut pro ČSOB.

Popis kurzu:

Kurz Kodex služební etiky a chování zaměstnanců byl vyvinut zakázkově pro Českouslovenskou obchodní banku. Pro výuku obdobných směrnic a pravidel není většinou jak z finančních, tak funkcionálních důvodů možné použít bohatě multimedia, simulace a další techniky tvořící kurz poutavým. Pro vytvoření potřebné zpětné vazby je proto text směrnic bohatě proložen řadou zajímavých otázek, které si student musí zodpovědět. Kurz je koncipován z jednotlivých kapitol. Každá kapitola je dělena na krátké odstavce obsahující danou směrnici. Za odstavcem si student může volitelně stiskem tlačítka Test projít testové otázky související s odstavcem, či pokračovat dalším odstavcem. Na závěr kapitoly je již povinný test, jehož absolvování podmiňuje vstup do další kapitoly. V tomto testu student odpovídá na jednotlivé otázky a na závěr si test sám nechá vyhodnotit. Program označí špatné odpovědi a připojí v nich odkaz přímo na text směrnice, která upřesňuje. Student si může tuto směrnici přečíst a musí opravit špatně zadané odpovědi, aby mohl pokračovat další kapitolou. Na závěr kurzu je ostrý test, který certifikuje složení kurzu a v kterém si student již nemůže zobrazit špatně zodpovězené otázky či si je opravit.

Co najdete v demo:

Demo obsahuje ukázku z první kapitoly a k ní připojeného testu. Test si vyhodnotíte stiskem tlačítka vyhodnotit, poté se můžete vrátit k jednotlivým odpovědím, u špatných je vždy vyznačeno a připojen aktivní odkaz, kde lze nastudovat.

Jak byl kurz vyvinut:

Kurz byl vyvinut ve vývojovém nástroji ToolBook II Instructor. Pracovníci ČSOB dodali celý obsah a velmi pečlivě zpracovali všechny otázky, jejichž cílem je přimět studenta zamyslet se nad důsledky jednotlivých ustanovení z různých úhlů pohledu při praktických aplikacích v životě zaměstnance. Vývojáři Kontis poté naprogramovali v ToolBook II Instructor požadovanou logiku a pracovníci DTP Kontis vytvořili požadovaný grafický vzhled a doplňkové obrázky. Díky použití ToolBook II Instructor je kurz AICC či SCORM kompatibilní a lze ho tudíž řídít např. v LMS Tutor2000 či v platformě Aspen - viz LMS v eLearning.

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší.

Etický kodex

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.