Etický kodex

Kurz na míru

Základní info

Krátká ukázka z kurzu výuky směrnic a předpisů. Jedná se o ukázku z kurzu Etický kodex zaměstnance, který byl vyvinut pro ČSOB.

Popis kurzu:

Kurz Kodex služební etiky a chování zaměstnanců byl vyvinut zakázkově pro Českouslovenskou obchodní banku. Pro výuku obdobných směrnic a pravidel není většinou jak z finančních, tak funkcionálních důvodů možné použít bohatě multimedia, simulace a další techniky tvořící kurz poutavým. Pro vytvoření potřebné zpětné vazby je proto text směrnic bohatě proložen řadou zajímavých otázek, které si student musí zodpovědět. Kurz je koncipován z jednotlivých kapitol. Každá kapitola je dělena na krátké odstavce obsahující danou směrnici. Za odstavcem si student může volitelně stiskem tlačítka Test projít testové otázky související s odstavcem, či pokračovat dalším odstavcem. Na závěr kapitoly je již povinný test, jehož absolvování podmiňuje vstup do další kapitoly. V tomto testu student odpovídá na jednotlivé otázky a na závěr si test sám nechá vyhodnotit. Program označí špatné odpovědi a připojí v nich odkaz přímo na text směrnice, která upřesňuje. Student si může tuto směrnici přečíst a musí opravit špatně zadané odpovědi, aby mohl pokračovat další kapitolou. Na závěr kurzu je ostrý test, který certifikuje složení kurzu a v kterém si student již nemůže zobrazit špatně zodpovězené otázky či si je opravit.

Co najdete v demo:

Demo obsahuje ukázku z první kapitoly a k ní připojeného testu. Test si vyhodnotíte stiskem tlačítka vyhodnotit, poté se můžete vrátit k jednotlivým odpovědím, u špatných je vždy vyznačeno a připojen aktivní odkaz, kde lze nastudovat.

Jak byl kurz vyvinut:

Kurz byl vyvinut ve vývojovém nástroji ToolBook II Instructor. Pracovníci ČSOB dodali celý obsah a velmi pečlivě zpracovali všechny otázky, jejichž cílem je přimět studenta zamyslet se nad důsledky jednotlivých ustanovení z různých úhlů pohledu při praktických aplikacích v životě zaměstnance. Vývojáři Kontis poté naprogramovali v ToolBook II Instructor požadovanou logiku a pracovníci DTP Kontis vytvořili požadovaný grafický vzhled a doplňkové obrázky. Díky použití ToolBook II Instructor je kurz AICC či SCORM kompatibilní a lze ho tudíž řídít např. v LMS Tutor2000 či v platformě Aspen - viz LMS v eLearning.

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší.

Etický kodex

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.