Emoční inteligence jako prostředek sebepoznání

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Pojetí a význam emoční inteligence
Kvality emoční inteligence
Možnosti zvyšování EQ a kultivování jejích složek
EQ jako podmínka kariérového růstu a úspěšného pracovního uplatnění
EQ jako faktor ovlivňující výkonnost firmy

Emoční inteligence jako prostředek sebepoznání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.