Emoční inteligence jako prostředek sebepoznání

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Pojetí emoční inteligence
Emoční gramotnost
Úspěšná seberealizace
EQ jako faktor ovlivňující výkonnost firmy

Popis:
Nejnovější poznatky a zjištění týkající se emoční inteligence jsou zcela revoluční. Proto jim vyspělé západní firmy věnují čím dál větší pozornost. Jednoznačně se totiž prokázalo, že z hlediska úspěchu v povolání je úroveň EQ významnější než výška IQ. Emoční inteligence je hlavním předpokladem k dosažení špičkových výkonů v zaměstnání. Seminář Vás seznámí s principy umožňující zvýšení úspěšnosti v osobním i pracovním životě.

Emoční inteligence jako prostředek sebepoznání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.